ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕တြင္ က်ပ္သိန္း ၈၅၀ တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB