ဆီးရီးယားကုိ အေမရိကန္ ဒံုံးက်ည္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈ ခ်ီကာဂုိတြင္ ဆႏၵျပ | DVB