လိႈင္သာယာ ထိန္ပင္သုႆန္အနီး အမိႈက္ပံုႀကီးမီးေလာင္၊ မီးခိုးေညႇာ္နံ႔မ်ား ျဖစ္ေပၚေန | DVB