ႏုိင္ငံတ၀န္း အေျခခံပညာအဆင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ (ဓာတ္ပံု) | DVB