ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ စတုဒီသာေကၽြးေမြး | DVB