ထိပ္သီးသုံးသင္း အၿပိဳင္ႏႊဲမည့္ အက္ဖ္ေအဖလား ဆီမီးဖိုင္နယ္ | DVB