ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ၅.၂ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB