ႏႈတ္ခမ္းတြဲေ၀ဒနာရွင္ႏွင့္ မိန္းမေခ်ာေလးတို႔၏ ပကာသနမဖက္သည့္ လက္ထပ္ပြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB