လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ထဲမပါ၍ ရမည္းသင္းအက်ဥ္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ | DVB