ရေနာင္းလူသတ္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္ ၄ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ | DVB