မံုရြာေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၄၁ ဦးလြတ္ေျမာက္၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၂ ဦးပါ၀င္ | DVB