မႏၱေလး အုိးဘုိေတာင္မွ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈ ျမင္ကြင္း | DVB