ဟုမ္းစ္ၿမိဳ႕ ေလတပ္အား ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဒုံးက်ည္တစင္းကုိ ပစ္ခ်ခဲ့ဟု ဆီးရီးယားေျပာ | DVB