သထုံၿမိဳ႕ ေရႊစာရံေစတီေတာ္ အလႉခံပုံးအား ႐ုိက္ခြဲ ေငြခုိးယူသူကုိ ဖမ္းမိ | DVB