ေပါင္းတည္ႏွင့္နတၱလင္းတြင္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အိမ္  ၁၀၀ ေက်ာ္ ၿပိဳက်ပ်က္စီး | DVB