ပရီးမီးယားလိဂ္ ၁ ႏွစ္တာ အေကာင္းဆုံးဆု ဒီဘ႐ုိင္းႏွင့္ဆာလက္တုိ႔ ေရပန္းစား | DVB