ဆီးရီးယားကုိ အေမရိကန္ ဒုံးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၊ ပစ္မွတ္တုိင္းထိမွန္ (႐ုပ္သံ) | DVB