အယ္ကန္တာယာကုိ ေခၚယူရန္ မန္စီးတီး ပစ္မွတ္ထားေန | DVB