မုိးညႇင္းႏွင့္ဖားကန္႔တြင္ ေျမၿပိဳ၍ ၃ ဦး ေသဆုံး - DVB