စတာလင္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးကစားသမား ျဖစ္လာႏုိင္ဟု ဂြါဒီယုိလာေျပာ - DVB