ဆီးရီးယား တုိက္ခုိက္ခံရမႈအေပၚ ႐ႈတ္ခ်ရန္ ႐ုရွားအဆုိ ကန္႔ကြက္ခံရ | DVB