ႏွလုံးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မး္ပါေစ – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (႐ုပ္သံ) | DVB