ႏွလုံးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မး္ပါေစ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (႐ုပ္သံ) - DVB