ဘုိကုိဟာရမ္အဖြဲ႔က ျပန္ေပးဆြဲခဲ့သည့္ မိန္းကေလးငယ္ ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိဟု ယူနီဆက္ဖ္ေျပာ | DVB