အင္းယားကန္ေပါင္၀န္းက်င္တြင္ စည္ပင္က သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနမႈ ျမင္ကြင္း | DVB