ရခိုင္သႀကၤန္တြင္ လုံၿခဳံေရးရဲအင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔ တိုးျမႇင့္ခ်ထား | DVB