ဆီးရီးယားအေရး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေျဖရွင္းရန္ ကုလလုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တ႐ုတ္ေျပာ | DVB