ဖားကန္႔တြင္ ေက်းရြာဆိုင္းဘုတ္တခ်ိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရ | DVB