မိုးသက္ေလျပင္းေၾကာင့္ ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ | DVB