စပိန္က ေဆာ္ဒီကုိ ကန္ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ စစ္သေဘၤာမ်ားေရာင္းမည္ | DVB