သႀကၤန္တြင္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရ ထုတ္ျပန္ | DVB