က်ိဳးက်သြားသည့္ ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတားကို ယခုလကုန္ အၿပီးဖယ္ရွားမည္ | DVB