လူႏွင့္ဆင္ အတူဆင္ႏႊဲသည့္ ထိုင္း႐ုိးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ စတင္က်င္းပ (႐ုပ္သံ) | DVB