ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးရွိ ေဆးဆိုင္တြင္ ေဆးဝါးတခ်ဳိ႕ေစ်းတက္ | DVB