မေနာႏွင့္အတူ ေလယာဥ္ေပၚ ကခုန္ခဲ့ၾကသည့္ ထိုင္းေလယာဥ္မယ္ေလးမ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB