ေခါင္းတလားအတြင္း ေသျခင္းတရား႐ႈျမင္ရင္း ေကာ္ဖီေသာက္ႏိုင္မည့္ မရဏကေဖး | DVB