ေကအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္အနီး လက္နက္ႀကီးက်ၿပီး ရြာသား ၁ ဦးေသဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB