ဖာပြန္ခ႐ုိင္တြင္ ထြက္ေျပးသည့္ အရပ္၀တ္ ၂ ဦးကို တပ္မေတာ္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး | DVB