အင္းဒင္ရြာကိစၥ တပ္မေတာ္အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္ ၇ ဦးကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ | DVB