ဆီးရီးယား သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၊ ၁၁ ဦးေသ (႐ုပ္သံ) | DVB