ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျမာင္းျမၿမဳိ႕ကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပံု) | DVB