ရင္သားအဆမတန္ႀကီးမားသည့္ ေဝဒနာရွင္ ရွမ္းမိန္းကေလး၏ မိခင္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB