ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ လာေရာက္မည့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ခ်ထား (ဓာတ္ပံု) | DVB