အြန္လိုင္းေပၚ ေရပန္းစားေနသည့္ ေဂေဂး သီခ်င္းသစ္-အသဲကြဲေတာ့ မူးတယ္(႐ုပ္သံ) | DVB