စိတ္ဖိစီးမႈ ပိုမိုဖယ္ရွားႏုိင္ေရး အဝတ္မဝတ္ဘဲ ေယာဂက်င့္စဥ္က်င့္ရန္ တုိက္တြန္း (႐ုပ္သံ) | DVB