ဆီးရီးယား သူပုန္နယ္ေျမကို ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္၊ လူဒါဇင္ခ်ီေသဆံုး (႐ုပ္သံ) | DVB