မိခင္အေလာင္းကို ေရခဲေသတၱာထဲ ၃ ႏွစ္ၾကာ ထည့္ထားသည့္ အိႏိၵယအမ်ိဳးသား ဖမ္းဆီးခံရ | DVB