အသံၾကား႐ုံျဖင့္ လိုက္ရွာသတ္ျဖတ္သည့္ အေကာင္ႀကီးမ်ား A Quiet Place ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB