သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ေနရပ္ျပန္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဗီဇာအခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးေန | DVB