ေတာင္သူမ်ားကို မတရားေထာင္ခ်ခံရမႈ သံတြဲတြင္ ​ဆႏၵျပ | DVB