အေျပးေလ့က်င့္ေနသည့္ ျပင္သစ္စစ္သားမ်ားကို ကားျဖင့္တိုက္သူအား ဖမ္းဆီး | DVB